Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

STTNỘI DUNGTẢI FILE
01Kết quả kiểm nghiệm nước thải đầu vào HTXLNT KCN Bàu XéoTải file
02Kết quả kiểm nghiệm nước thải đầu ra HTXLNT KCN Bàu XéoTải file
03Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại KCN Bàu Xéo của Công ty CP Thống NhấtTải file
04Giấy phép môi trường KCN Bàu xéo ( cấp điều chỉnh lần 1)Tải file
STT Nội dung chi tiếtTải file tại đây
1Phiếu kết quả thử nghiệm Nước mặt sông ThaoTải file
2Phiếu kết quả thử nghiệm Nước mặt sông Đồng NaiTải file
3Phiếu kết quả thử nghiệm Nước thải vào KCNTải file
4Phiếu kết quả thử nghiệm Nước thải ra KCNTải file
5Kết quả quan trắc Quý 2 gồm: Nước thải đầu vào và ra của Trạm TXNT, không khí khu TTDVTài liệu
6Kết quả quan trắc quý 3 gồm: Nước thải đầu vào và ra của Trạm XLNT, nước sông Thao, nước sông Đồng NaiTài liệu
7Kết quả quan trắc quý 4 gồm: Nước thải đầu vào và ra của Trạm XLNT, không khí Khu TTDVTài liệu
8Giấy phép Môi trường Công ty Cổ phần Thống NhấtTài liệu
STT Nội dung Chi tiết
1Phiếu kết quả thử nghiệm Nước mặt Sông ThaoTải file
2Phiếu kết quả thử nghiệm Nước mặt Sông Đồng NaiTải file
3Phiếu kết quả thử nghiệm Nước thải vào KCNTải file
4Phiếu kết quả thử nghiệm Nước thải ra KCNTải file
STT Nội dung Chi tiết
1QĐ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động MT của Dự án ĐTKD CSHT KCN Bàu XéoTải file
2QĐ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động MT của Dự án ĐTKD CSHT KCN Bàu Xéo (Bổ sung ngành nghề trong KCN)Tải file
3Giấy phép xả thảiTải file
4Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố MT tại KCNTải file
5Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chấtTải file
6Quy chế bảo vệ MT trong KCNTải file
7Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường Công ty Cổ phần Thống NhấtTải file
8Báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Bàu XéoTải file