Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Với mục tiêu phát triển KCN Bàu Xéo thành một khu công nghiệp hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư, Công ty cổ phần Thống Nhất đã quy hoạch và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng với các tiêu chuẩn như:

  1. Hệ thống giao thông: Hầu hết các tuyến đường nội bộ KCN Bàu Xéo được thiết kế có kích thước lòng đường: 10,5m, trọng tải tối đa 30 tấn. Gắn kết đồng bộ với các dự án lân cận và thị trấn Trảng Bom.
  2. Hệ thống cấp nước: Nguồn nước cấp cho KCN Bàu Xéo có công suất giai đoạn 1 là 12.000m3/ngày-đêm. Giai đoạn 1: 8.000 m3/ngày – đêm, được cung cấp từ nhà máy nước Thiện Tân có công suất 100.000m3/ngày-đêm. Hệ thống cấp nước nội bộ đảm bảo công suất và đấu nối trực tiếp với các nhà đầu tư.
  3. Hệ thống cấp điện: Được cung cấp từ trạm biến áp có công suất 110/22Kv (126MVA).
  4. Hệ thống thông tin liên lạc: Được ghép nối vào hệ thống viễn thông của huyện Trảng Bom.
  5. Hệ thống xử lý nước thải: Có công suất 8.000m3/ngày-đêm. Giai đoạn 1: 4.000m3/ngày-đêm. Nước thải từ các nhà đầu tư trong KCN được thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Bàu Xéo, xử lý đạt tiêu chuẩn quy định, sau đó thoát ra sông Thao.

TIỀN THUÊ ĐẤT VÀ PHÍ SỬ DỤNG HẠ TẦNG

Thanh toán một lần phí sử dụng hạ tầng cho toàn bộ thời gian thuê:

Bao gồm các khoản như sau (chưa bao gồm VAT)

  1. Thu một lần tiền phí sử dụng hạ tầng : 1.380.000 VND/m2 – 37 năm (2056)
  2. Thu phí quản lý hàng năm : 11.500 VND/m2/năm
  3. Tiền thuê đất hàng năm : 4.500 VND/m2/năm (có thể được điều chỉnh theo Quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh)