Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

1. Khu nhà Liên kế:

  • Nhà liên kế: 650 lô đất nền (trong đó có 143 căn nhà), với diện tích đất ở: 62.327 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 149.585 m2.
  • Mật độ xây dựng tối đa: 80% với số tầng cao 03 tầng

2. Khu nhà Biệt thự:

  • Nhà biệt thự: 58 lô đất nền (trong đó có 23 căn nhà), diện tích đất ở: 13.011,4 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 13.011,4 m2
  • Mật độ xây dựng tối đa 50% với số tầng cao là 02 tầng.