Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Thông tin công bố của Công ty Cổ Phần Thống Nhất:
Số thứ tựNội dung (Ngày công bố : 29.3.2024)Tải tài liệu
1Thư mời tham dự Đại hộiXem chi tiết
2Chương trình Đại hộiXem chi tiết
3Giấy xác nhận tham dự Đại hộiXem chi tiết
4Giấy uỷ quyền tham dự Đại hộiXem chi tiết
5Đề nghị ứng cử HĐQTXem chi tiết
6Đề cử vào HĐQTXem chi tiết
7Đề nghị ứng cử Ban kiểm soátXem chi tiết
8Đề cử vào Ban kiểm soátXem chi tiết
9Quy chế làm việc của Đại hộiXem chi tiết
10Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch 2024Xem chi tiết
11Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023Xem chi tiết
12Báo cáo thẩm định của BKSXem chi tiết
13Báo cáo tài chínhXem chi tiết
14Báo cáo kết quả HĐKD NK 2019-2024 và định hướng phát triển NK 2024-2029Xem chi tiết
15Tờ trình thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐXem chi tiết
16Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và BKS (Đính kèm danh sách trích ngang)Xem chi tiết
17Quy chế bầu cử HĐQT và BKSXem chi tiết
18Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024Xem chi tiết
19Sơ yếu lý lịchXem chi tiết
20Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên độc lập HĐQT (2024-2029)Xem chi tiết
21Đề nghị ứng cử thành viên độc lập HĐQT (NK 2024-2029)Xem chi tiết
22Đề cử vào thành viên độc lập HĐQT (NK 2024-2029)Xem chi tiết
Loại Tài liệu/Văn bảnNgày công bốTải tài liệu
Công ty Cổ Phần Thống Nhất công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 202417/7/2024Tải tài liệu
– Công ty CP Thống Nhất thông báo V/v chi cổ tức đợt 2/2023 như sau:
+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
+ Ngày thanh toán : 26/8/2024
12/2/2024Tải tài liệu
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Thống Nhất thay đổi lần thứ 610/7/2024Tải tài liệu
Công ty CP Thống Nhất công bố Giấy uỷ quyền Người công bố thông tin 10/7/2024Tải tài liệu
Ngày 05/7/2024 Công ty Cổ phần Thống Nhất đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 với CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5/7/2024Tải tài liệu
Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024 của Công ty Cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thống Nhất2/7/2024Tải tài liệu
Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Quyết định Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2024-2029:
– Ông Trần Hữu Trung : Phó Tổng Giám đốc
– Ông Nguyễn Hữu Trí : Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
2/7/2024Tải tài liệu
Công ty CP Thống Nhất công bố thông tin bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-202928/6/2024Tải tài liệu
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Thống Nhất năm 202428/6/2024Tải tài liệu
Công ty cổ phần Thống Nhất phúc đáp Công văn số 1490.SGDHN-QLNY ngày 21.6.202424/6/2024Tải tài liệu
Công ty cổ phần Thống Nhất xin thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:
– Thời gian tổ chức: 8 giờ 30, ngày 28/6/2024 (thứ 6)
– Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất – Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
– Nội dung tài liệu: Được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Thống Nhất theo địa chỉ: http://bauxeo.com.vn mục Quan hệ cổ đông.
– Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Ngày 19/03/2024.
12/6/2024Tải tài liệu
Quyết định ban hành công bố thông tin12/6/2024Tải tài liệu
Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 202419/04/2024Tải tài liệu
Công ty CP Thống Nhất thông báo V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 202419/04/2024Tải tài liệu
Công ty CP Thống Nhất thông báo Nghị quyết V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 202427/3/2024Tải tài liệu
Ngày 20.3.2024, Công ty CP Thống Nhất nhận được Quyết định Số 59/QĐ.HĐQT của TCT Tín Nghĩa V/v ” Thôi cử Ông Nguyễn Cao Nhơn tham gia công tác tại Công ty CP Thống Nhất (đính kèm theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Nhơn – TV.HĐQT)20/3/2024Tải tài liệu
Công ty CP Thống Nhất Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 202307/3/2024Tải tài liệu
– Công ty CP Thống Nhất thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
– Ngày đăng ký cuối cùng : 19/3/2024 (Thứ Ba)
– Thời gian thực hiện : dự kiến 8h30′ ngày 16/4/2024 (Thứ Ba)
22/2/2024Tải tài liệu
Công ty CP Thống Nhất công bố Quyết định số 467/QD.XPHC ngày 6.2.2024 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai V/v xử phạt vi phạm hành chính
7/2/2024Tải tài liệu
Nghị quyết HĐQT18/01/2024Tài liệu
Loại Tài liệu/Văn bảnNgày công bốTải tài liệu
Biên bản đại hội cổ đông 202316/03/2023Tài liệu
Biên bản họp HĐQT bất thường năm 202316/03/2023Tài liệu
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất năm 202316/03/2023Tài liệu
Thông tin đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty CP Thống Nhất NK 2019-2024
13/03/2023Tài liệu
Cập nhật lại tài liệu ĐHCD năm 202310/02/2023Tài liệu
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua giao dịch giữa Công ty và
các bên có liên quan phát sinh trong năm 2023
14/03/2023Tài liệu
Cập nhật lại “Tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ Phần Thống Nhất năm 2023
10/02/2023Tài liệu
Báo cáo thường niên của Công ty Cổ Phần Thống Nhất năm 202227/02/2023Tài liệu
Tài liệu cổ đông năm 202323/02/2023Tài liệu
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
30/01/2023Tài liệu
Thông báo chi cổ tức năm 2022 (50%)24/04/2023Tài liệu
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ9/06/2023Tài liệu
Công ty Cổ phần Thống Nhất đã ký HĐ kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 số 140623.0014/HĐTC.HCM với CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Galaxy 9, Số 9, Đường NGuyễn Khoái, P.1, Q.4, HCM14/6/2023Tài liệu
– Ngày 22.11.2023 Công ty Cổ Phần Thống Nhất đã thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt.
– Ngày đăng ký cuối cùng : 19.12.2023
– Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu cổ đông được nhận 2.000 đồng)
– Ngày thanh toán : 16/01/2024
Xin thông báo đến Quý cổ đông được rõ
22/11/2023Tài liệu

Thông tin đã được lưu trữ