Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

1. Công trình cửa hàng thương mại dịch vụ:

Bố trí gần trung tâm của dự án khu TTDV, khu công viên cây xanh CX3, CX4, trên trục đường N14, đảm bảo bán kính phục vụ thương mại, dịch vụ cho khu ở phù hợp với tiêu chuẩn của một khu ở hiện đại.

Tổng diện tích đất là 3.393,5 m2 – mật độ xây dựng tối đa là 40% với tầng cao là 03 tầng.

  • Cửa hàng thương mại dịch vụ – C10: giáp công viên cây xanh CX3, trên trục đường N14. Tổng diện tích đất là 1.639,5 m2 – mật độ xây dựng tối đa là 40% với tầng cao là 03 tầng.
  • Cửa hàng thương mại dịch vụ – C11: giáp công viên cây xanh CX4, trên trục đường N14. Tổng diện tích đất là 1.754 m2 – mật độ xây dựng tối đa là 40% với tầng cao là 03 tầngxây dựng tối đa là 50% với số tầng cao là 05 tầng

2. Công trình cửa hàng xăng dầu:

Cửa hàng xăng dầu được bố trí tại lô C9, trên các trục đường N8, N13, N14, D11. Có diện tích 3.825,8 m2 – mật độ xây dựng tối đa là 40% với tầng cao là 02 tầng