Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
– Tên giao dịch đối ngoại: Thong Nhat Joint -Stock Company
– Tên viết tắt: Thống Nhất., JSC
– Địa chỉ: Đường số 2A – KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
– Điện thoại: (84-251) 3924377 Fax: (84-251) 3924692
– Email: info@bauxeo.com.vn
– Website: www.bauxeo.com.vn hoặc www.bauxeo.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600667859 (số cũ: 4703000095) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 12/9/2018.

Chức năng hoạt động:
+ Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp;
+ Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu dịch vụ;
+ Xây dựng các hạng mục công trình trong khu công nghiệp, khu dân cư và khu dịch vụ;
+ Dịch vụ tư vấn đầu tư và các dịch vụ kinh doanh khác phục vụ khách hàng đầu tư;
+ Kinh doanh nước sạch;
+ Phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu trữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại.

– Vốn điều lệ: 82.000.000.000 đồng.

– Cổ đông sáng lập:
+ Tổng Công ty Tín nghĩa
+ Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai.
+ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam