Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Đến đầu tư tại KCN Bàu Xéo các nhà đầu tư sẽ được bộ phận nghiệp vụ của Công ty hổ trợ hướng dẫn làm các thủ tục như:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Giấy phép lao động cho người nước ngoài.
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
  • Đăng ký và xin cấp con dấu.và các giấy tờ liên quan khác

Khách hàng đầu tư vào KCN Bàu Xéo tuân thủ các quy định về đầu tư vào KCN của Chính Phủ Việt Nam